ECOVER tekutý prací prostředek na černé prádlo 1 l Zobrazit větší

ECOVER tekutý prací prostředek na černé prádlo 1 l

245,00 Kč s DPH

skladem

5412533419764

Nový produkt

Ekologický tekutý prací prostředek vhodný zejména pro černé prádlo. Vaše oblečení si zachová sytou černou barvu i po vícečetném vyprání. Chrání tkaniny před vyblednutím barvy.

Více informací

+

Parametry

Objem (hmotnost)1 l
Určenípro praní v ruce i v pračce
Druhpro černé prádlo
Konzistencetekutá

Více informací

Složení

5-15 %: neiontové povrchově aktivní látky, < 5 %: mýdlo, aniontové povrchově aktivní látky, parfémy. Ostatní: voda, denaturovaný alkohol, chlorid sodný, trinatrium-citrát, polymer inhibitoru přenosu barviva, kyselina citronová. VAROVÁNÍ/POZOR H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.