🎁 
Dárek ke každé objednávce nad 1 200 Kč
📦 
Doprava zdarma k objednávce nad 1 000 Kč
Volejte 601 574 222
Po-Pá 10:00-18:00

Etamine du lys čistič odtoku s rychlým účinkem 1l


Hodnocení

4 hvězdiček / Hodnoceno: 4x


Cena:
199
Kód zboží:3538395113304
Značka:ETAMINE DU LYS
Dostupnost:Do týdne
Balné/doprava:od 70 Kč podmínky dodávky
Hmotnost:1 Kg
+
-
ks      
Poznámka k přepravě

Objednávky na zboží skladem přijaté ve všední dny do 12:00 odesíláme ještě týž den.

Čistič odpadů s rychlým účinkem s certifikací ECOCERT Greenlife spolehlivě uvolní odtoky a odstraní nepříjemný zápach.


Více o produktu

Čistič odtoku s rychlým účinkem Etamine du Lys s certifikací ECOCERT Greenlife spolehlivě uvolní odtoky a odstraní nepříjemný zápach.

Ekologická drogerie s certifikací ECOCERT Greenllife se zavazuje nejen používáním přírodních a organických surovin s výbornou biologickou rozložitelností, ale také klade důraz na ekologické výrobní a zpracovatelské procesy, odpovědné nakládání s přírodními zdroji a minimalizaci petrochemických surovin.

Značka Etamine du Lys vznikla ve Francii v roce 1995. Zabývá se výrobou ekologických produktů pro úklid a údržbu domácnosti s optimální biologickou rozložitelností. V průběhu let se značka stala francouzským lídrem na trhu s eko drogerií. Výrobky nejsou testované na zvířatech a suroviny pocházejí z ekologického zemědělství. Produkty nesou certifikaci ECOCERT.

Použití: Před použitím vždy protřepejte. Pro běžnou údržbu: každý týden nalijte 150 ml prostředku do odtoku. Nemíchejte s jinými produkty. Abyste snížili dopad na životní prostředí, dodržujte doporučené dávky použití. Pro odblokování: nalijte 500 ml do odtoku a nechte působit 30 min, maximálně však 60 min - ne déle. Poté prolijte horkou vodou. V případě silného zanesení proveďte ještě jednou.

Upozornění: Nebezpečí. hydroxid sodný. H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P234 Uchovávejte pouze v původním balení. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci takového odpadu.

Etamine du lys čistič odtoku s rychlým účinkem 1l
Etamine du lys čistič odtoku s rychlým účinkem 1l
199

Proč nakupovat zrovna u FairNature?


Při objednávce nad 800 Kč - doprava zdarma přes Zásilkovnu.

Celý sortiment skladujeme ve stejných podmínkách jako léky.

Naši odborníci (farmaceuti) vám ochotně poradí, máte-li zdravotní problémy a nejste si jistí výběrem produktu.

Produkty, které nabízíme, nejprve vyzkoušíme na vlastní kůži.

Ekologie nám není cizí - zboží balíme pouze do obalových materiálů, které máme z druhé ruky a které se dají recyklovat.

Nenašli jste, co jste hledali? Stačí se na nás obrátit,
a my Vám se vším pomůžeme.

Potřebuji poradit